fbpx

Националеният политехнически музей (НПТМ) е български научноизследователски и културно-просветен институт, административно подчинен на Министерството на културата. В него е седалището на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите /ИКОМ/. Музеят е един от 100-те национални туристически обекта. НПТМ е един от основателите и официален партньор на Българския автомобилен клуб “Ретро”. Основател и първи дългогодишен директор е инж. Александър Вълчев.

История 

Националният политехническият музей става част от системата на българските музеи на13 май 1957 г. с разпореждане № 486 на Министерския съвет. Първоначално музеят е на подчинение на Българската академия на науките, впоследствие на Министерството на просветата и културата, а от 1968 г. е включен в състава на националните музеи.

Идеята за създаване на музей на техниката в България има дългогодишна история. Началото ѝ датира от 1885 г., когато в Русе се основава първото техническо дружество. В учредителния му устав, като приоритетна задача е записано изграждането на технически музей и техническа библиотека, които „да съдействат за развитието на техниката и техническия поминък“. В продължение на десетилетия идеята се поддържа от Българското инженерно-архитектно дружество. Първоначално колекциите са формирани с помощта на Научно техническите съюзи, а музеят ползва работни помещения и зали в Дома на техниката. Своя собствена сграда музеят получава в края на 1992 г. За кратък срок колективът подготвя първата постоянна експозиция – „От фондовете на Националния политехнически музей“.

Дейност 

НПТМ от създаването си издирва, съхранява, обработва научно и популяризира културни ценности, свързани с българската и световната история на науката и техниката.

 

Националният политехнически музей съхранява над 22 000 експонати, разпределени по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника. В музея се пазят ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на българската наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив включва над 2000 архивни единици. Музеят разполага с видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана библиотека-читалня с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка от художествени творби с техническа тематика, картографски произведения.

В постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. м са показани около 1 000 предмета. Колекции и единични експонати са представени и в други музеи и музейни сбирки. Постоянните изложби – „Началото – 120 г. български съобщения“ във фоайето на Централна поща – София, „Радиото в България“ и „Да запишем и чуем звуците“ във Факултета по журналистика и масова комуникация и „История на обучението по астрономия“ в Астрономическата обсерватория на Софийския университет. Автомобил „Форд“ А и други експонати на музея присъстват в музея “Хенри Форд” на МОТО – ПФОЕ ЕООД.

Музеят е организатор на десетки конференции и симпозиуми, посветени на историята на различни отрасли на науката и техниката. Обнародвал е 18 тома от единственото издание по история на науката и техниката – Годишник на Националния политехнически музей, редица тематични сборници и брошури.Изготвя и разпространява вестник за деца „Технитарче“.

Политехническият музей е разработил над 140 тематични изложби от различни области на знанията – „Спомени за българската индустрия“, „Запознайте се с музея за наука и техника“, „Магията на камера обскура“, „Историята на българската техника, „Електрификацията на България“, „Минното дело в България“ “Българската следа в науката” и много други. Изложбите са показвани в страната и чужбина.

Публиката на музея се състои предимно от млади хора – ученици и студенти, от специалисти в областта на техниката и технологиите, от български и чуждестранни туристи, колекционери и любители. Една от основните дейности на Националния политехнически музей са образователните програми. През 1990 г. музейните специалисти разработват кът със забавни физически опити във временната изложба „Запознайте се с музея за наука и техника“. Основните принципи: „виж, пипни, разбери“ се прилагат в Демонстрационния кабинет по физика, предназначен за ученици с идеята да покаже атрактивната страна на физиката и нейните практически приложения. Тези принципи са приоритетни и в образователните програми „Цветът“, „Радиоактивност без тайни“, „Озонът – щит на планетата“, както и в постоянната изложба вПалатата на физиката в гр. Казанлък.

Националният политехнически музей и неговите филиали функционират като образователни институции и работят в партньорство с Министерството на образованието и науката – по-специално с учителите от средните училища, Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, с неправителствени организации – Съюза на физиците в България, Съюза на химиците, Съюза на учените в България, Федерацията на научнотехническите съюзи, Деловия клуб на Германската икономика в България, Австрийския институт за Южна и Югоизточна Европа, Британския съвет, Френския културен център, както и с редица фондации, фирми и сдружения.

 

Уикипедия

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Verified by ExactMetrics
Verified by MonsterInsights