100те национални туристически обектаИнтересни места

100те национални исторически обекта – Петрич

Share Петрич е разположен в южната част на Петричката котловина, в северното подножие на планината Беласица. Надморската височина на града е между 180–260 метра, а климатът е преходносредиземноморски. Средната годишна температура е 13,7°С, като средната януарска температура е положителна – […]

прочети целия материал »