fbpx

река Ерма

100те национални туристически обекта – Трънско ждрело

100те национални туристически обекта – Трънско ждрело

Трънското ждрело или Ломнишкото ждрело е пролом на река Ерма, намиращ се на 3,5 км северно от град Трън,