100те национални туристически обектаИнтересни места

Природен парк Сините камъни – Сливен (Карандила)

Share На 5 август 2002 година територията на Природен парк „Сините камъни“ е увеличена и към момента възлиза на 11380,3 хектара. Релефът на природния парк е силно разчленен. Това се обуславя от сложния геоложки състав. Най-ниската точка на парка е разположена на височинa около […]

прочети целия материал »